Vatrogasna postrojba grada Kutine

O nama

VATROGASNA POSTROJBA KUTINA obavlja vatrogasnu djelatnost sudjelovanjem u provedbi preventivnih mjera u zaštiti od požara i eksplozija, gašenjem požara, spašavanjem ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanjem tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanjem drugih poslova u svim nesrećama i ekološkim katastrofama, na području za koje je osnovana pa i na širem području po zapovjedi nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Postrojba djeluje na području grada Kutine koje obuhvaća 294,34 km2 i 24.597 stanovnika. Također područje djelovanja obuhvaća Park prirode Lonjsko polje, Regionalni park Moslavačka gora, veliku industrijsku zonu, 269,6 kilometara cesta od čega je 26 kilometara važnih državnih pravaca sjever-jug  cestom D45 i istok-zapad cestom D4, 20 kilometara željezničke pruge koja spada u važan paneuropski koridor (Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-Večes-Solun) sa dva putnička i velikim teretnim kolodvorom.

Sukladno Procijeni i Planu zaštite od požara za grad Kutinu postrojba je svrstana u III. kategoriju. Postrojba djeluje u sastavu Vatrogasne zajednice grada Kutina, u suradnji sa 21 dobrovoljnim vatrogasnim društvom.

 Trenutno ustrojstvo:


 

Naziv

Stručna sprema

Broj

Ravnatelj – zapovjednik

VŠS

1

Zamjenik zapovjednika

VSS

1

Tehnički rukovoditelj

SSS

1

Voditelj administrativno - računovodstvenih poslova

SSS

1

Vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja

SSS

VŠS

3

1

Vatrogasac vozač

SSS

8

Vatrogasac

SSS

VŠS

10

1

Domar

SSS

1

Spremačica

NKV

1

Ukupno:

29

 

 Rad operative odvija se u četiri smjene, u sustavu  12 – 24 – 12 – 48 tijekom cijele godine.