Vatrogasna postrojba grada Kutine

ODLUKA O DAVANJU PUNOMOĆI ZA PRIKUPLJANJE, OBRAĐIVANJE, KORIŠTENJE I DOSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA

VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
Kneza Ljudevita Posavskog 27
KUTINA

Urbroj: 2176/03-05/12-1
Klasa: 080-08/12-01/1
U Kutini, 12.04.2012.god.

Na temelju čl. 34. st. 3. Zakona o radu (Nar. novine, br. 149/09 i 61/11), ravnatelj-zapovjednik Vatrogasne postrojbe Kutina donio je dana 02.04.2012. godine sljedeću

O D L U K U
O DAVANJU PUNOMOĆI ZA PRIKUPLJANJE, OBRAĐIVANJE, KORIŠTENJE I DOSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se punomoć za prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje trećim osobama osobnih podataka radnika zaposlenih u Vatrogasnoj postrojbi Kutina.

Članak 2.

Osoba koja će umjesto poslodavca prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama osobne podatke radnika je Đurđica Špičak, koja radi na radnom mjestu Voditelj adm.računov.poslova.

Članak 3.

Osoba navedena u čl. 2. ove Odluke dužna je poslove u vezi sa zaštitom osobnih podataka obavljati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. novine, br. 103/03, 118/06 i 41/08) i odredbama Zakona o radu.

Članak 4.

Ova Odluka i u njoj sadržana punomoć važi do opoziva.

Ravnatelj-zapovjednik:
Ivan Miklenić, ing.