Vatrogasna postrojba grada Kutine

Javna nabava

Preuzmite slijedeće dokumente u .PDF formatu:

Statističko izvješće o javnoj nabavi - 2023. godina

Plan nabave za 2024. godinu - dopuna

Plan nabave za 2024. godinu, eojn.hr

Registar ugovora 2023. godina

Plan nabave za 2023. god. – dopunjeni

Statističko izvješće o javnoj nabavi  2022.godina

Plan nabave za 2023.g

Registar ugovora 2022. godina

Plan nabave za 2022. god. – IV.dopuna

Plan nabave za 2022. god. – III. dopuna

Plan nabave za 2022. god. – II. dopuna

Plan nabave za 2022. god. – dopunjeni

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2021. godina

Plan nabave za 2022. god.

Registar ugovora 2021. godina

Plan nabave za 2021. god. - DOPUNA

Statističko izvješće JAVNE NABAVE - 2020. god.

Plan nabave 2021.

Registar ugovora 2020.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Registar ugovora za 2019. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Statistički izvještaj o javnoj nabavi za 2018. god.

Registar ugovora za jednostavnu nabavu - 2018. god

Plan nabave za 2019. god.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi u 2017. god.pdf

Izjava.pdf

Plan nabave za 2018.pdf

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave

II izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.

I izmjene i dopune Plana nabave za 2017. God.

Poziv na dostavu ponude-osobno zapovjedno vozilo.pdf 

Izmjenu dok. za nadmetanje –bag. nabava.pdf 

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka bagatelne nabave.pdf

Plan nabave za 2017 godinu.pdf

Izmjene i dopune - PLAN NABAVE ZA 2016-VP Kutina - Potvrđeno na Upravnom vijeću

Plan nabave za 2016. godinu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za bagatelnu nabavu osobne zaštitne vatrogasne opreme

Osobna zaštitna vatrogasna oprema

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave: Nabava osobne zaštitne vatrogasne opreme

Obavijest o odabiru  najpovoljnije ponude-Nabava opreme za akcidente

Javna nabava- Osobna zaštitna vatrogasna oprema

Poziv na dostavu ponude- oprema za akcidente

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. god.(br. 1.)

Plan nabave za 2015. godinu

Procedura za obveze - JVP-04.04.2014

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE- Nabava zaštitne vatrogasne opreme-odijelo za potpunu zaštitu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE: nabava zaštitne opreme – odijelo za potpunu zaštitu- 2 kom

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:  odijelo za potpunu zaštitu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE: nabava zaštitne vatrogasne opreme– odijelo za potpunu zaštitu

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PREDMETU-NABAVA OSOBNE VATROGASNE OPREME-VODONEPROPUSNE JAKNE

NABAVA OSOBNE ZAŠTITNE VATROGASNE OPREME - VODONEPROPUSNE JAKNE

PLAN NABAVE ZA 2014
IZMJENE I DOPUNE PLANA OBAVEZA ZA 2013- VP KUTINA
PLAN NABAVE ZA 2013
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012.GOD
PLAN NABAVE ZA 2012