Vatrogasna postrojba grada Kutine

VATROGASNA VJEŽBA NA OTPREMNOJ STANICI JAMARICE

U nedjelju 17.03.2013. godine postrojba je sudjelovala na zajedničkoj vatrogasnoj vježbi povodom 125. godina rada DVD Lipovljani na otpremnoj stanici u Jamaricama, gdje se simuliralo gašenje požara u tankvani rezervoara sa sirovom naftom. Vježbu su izvodili vatrogasci DVD Lipovljani, DVD Novska i VP Kutina sa 9 vozila.